Denna artikel skrev jag 2006-01-24

Rojas måste vara kvar!
För mig som folkpartist är det ett måste att behålla Rojas som Folkpartiets talman i integrationsfrågor. Det är de tankar och åsikter som han framför och den debatt han ihärdigt försöker inleda, som gör att jag känner mig stolt över att ingå i ett parti som tar integrationsfrågorna på allvar.

Därför är det sorgligt att läsa Liberala Ungdomsförbundets (LUFs) brev till Folkpartiets ledning med titeln ”Rojas måste avgå”. Som tur är så är Folkpartiet ett parti som tål debatt, och Lejonborg har redan avfärdat deras krav.

LUF skriver bland annat: ”Mauricio Rojas linje har varit att systematiskt ålägga invandrare ett kollektivt ansvar för handlingar som begåtts av ett fåtal.

Medan var och en som läst Rojas artiklar eller rapporter, och som lyssnat på hans budskap klart måste se att han har ett genuint engagemang för att förbättra villkoren för den stora grupp invandrare som idag står utanför samhället. En av grundförutsättningarna för att lyckas med detta är att sluta se alla invandrare, inklusive andra generationens invandrare, som en homogen grupp. Därmed inte sagt att vi behöver gå ända till den andra ytterligheten, dvs att enbart se alla som individer i alla situationer. Men för att kunna dra nytta av våra erfarenheter så behöver vi tillåtelse att generalisera och leta efter mönster. Först därefter kan vi identifiera våra positiva och våra negativa erfarenheter av den förda integrationspolitiken, och därmed bidra till beslutsunderlaget för kommande integrationspolitik.

Eller har sveriges socialdemokratiska skolsystem och statsfinansierade propaganda lyckats så väl att även unga liberaler med automatik tänker: Vi är alla lika, Vi är alla lika, Vi är alla lika. Och: Den misslyckade integrationen beror enbart på svenskarnas främlingsfientlighet, och har inget att göra med den socialdemokratiska integrationspolitiken.

Åsa Carlsson
Liberal

Annonser