Säpo och utrikesdepartementets inblandning i stägningen av den hemsida som publicerade en karikatyr av Muhammed är ytterst oroväckande.

Kortsiktigt innebar stängningen möjligen att säkerheten bibehölls för de svenskar som befann sig i de oroliga områdena, men vilka signaler ger det, och vilka konsekvenser får det på lång sikt?

  • — Kommande svenskar i området kommer snarare att få minskad säkerhet, eftersom kommande hot mot dem snarare ökar.
  • — Inrikes finns hög risk att en känsla av bevakning och censur uppstår, vilket riskerar att leda till självscensur. För de flesta vill trots allt slippa påringning från både Säpo och Utrikesdepartementet.
  • — Utåt visar vi att vi inte alls har tryck- och yttrandefrihet, utan att det faktiskt är så som de extrema islamisterna förutsatte, dvs att regeringen ansvarar för allt som trycks och skrivs i sverige. Detta ökar betydligt risken för fler påtryckningar av den här typen, samtidigt som det har minskat vårt handlingsutrymme väsentligt.
  • — Handlandet stödjer fokuseringen på själva bilderna, istället för att utnyttja tillfället och överföra fokuet till själva grundtanken och syftet med tryck- och yttrandefriheten.

Från min horrisont så har jag inte kunnat se att varken sverige eller europa gjort ett ärligt försök att använda detta tillfälle för att lyfta fram, diskutera och öka förståelsen för grundtanken och syftet med tryck- och yttrandefriheten. Snarare har man låtit de extremistiska krafterna vinna gehör för sin negativa inställning till detsamma.

Självklart innebär inte tryck- och yttrandefrihet enbart positiva aspekter, men de positiva sidorna är i klart övervägande. För att ges möjligheten att öppet kunna kritisera styrande, såsom politiskt styrande, ekonomiskt sytrande och religöst styrande, så får man acceptera att även andra har denna rätt till att kritisera den/de man själv håller för ofelbara. För att citera Ayaan Hirsi Ali i I am here to defend the right to offend

”Shame on those politicians who stated that publishing and re-publishing the drawings was ‘unnecessary’, ‘insensitive’, ‘disrespectful’ and ‘wrong’. I am of the opinion that Prime Minister Anders Fogh Rasmussen of Denmark acted correctly when he refused to meet with representatives of tyrannical regimes who demanded from him that he limit the powers of the press. Today we should stand by him morally and materially. He is an example to all other European leaders. I wish my prime minister had Rasmussen’s guts.”

Som tur är finns det fortfarande någon ledande svensk med handlingskraft. Tack Lars Leijonborg för att du tidigare försökte få tillstånd en gemensam stöttning av Rasmussen från svenskt partiledarhåll, och för att du nu anmält utrikesminister Laila Freivalds till konstitutionsutskottet.

Åsa Carlsson
Liberal

Annonser