I sitt senaste nyhetsbrev tar Leijonborg upp frågan ”Blir det några jobb?” Och frågar ”oss rådgivare” om vi tror att arbetslöshetsdiskussionen kommer att gynna socialdemokraterna eller ej, under valkampanjen. Mitt ”1000-tecken svar” är som följer:

”Vet inte, eftersom det socialdemokratiska synsättet genomsyrar både skola och media, vilket innebär att många av de som idag är beroende av bidrag, har svårt att kunna/våga tro på att det finns någon annan lösning än ”mer bidrag tillsammans med höjda eller bibehållna skatter”. Vi behöver öka förståelsen för behovet av en kraftigt förenklad byteshandel. Lägre skattesatser och enklare regler, så att ”antalet byten” ökar, vilket gör att den totala skatteintäkten ändå kan bibehållas. Den stora skillnaden är att individen själv ges möjlighet att påverka sin vardag, istället för att stå i tacksamhetsskuld till Göran. För visst finns det köpkraft! Dessutom är detta en av nycklarna till att få balans mellan å ena sidan de som mår dåligt för att de jobbar för mycket, och å andra sidan de som mår dåligt för att de känner att de inte behövs. För om det vore så att vi vore nöjda bara vi var mätta för dagen och hade tak över huvudet, ja då skulle vi lätt klara oss med att bara några få jobbade …”

Denna fråga ligger mig varmt om hjärtat, och när tiden medger så kommer jag att återkomma med en mer utförlig artikel. Till dess passar jag på att tipsa om både Leijonborgs bok Global utmaning, Så blir också Sverige vinnare, samt P J Anders Linders bok Ett folk i kollektivt näringsförbud.

Åsa Carlsson
Liberal

Annonser