Med anledning av internationella kvinnodagen vill jag passa på att lyfta fram möjligheten med att låta kvinnor hjälpa kvinnor. Samma tankesätt är naturligtvis applicerbart man till man, kvinna till man, och man till kvinna, men eftersom samhället och arbetsmarknadspolitiken ser ut som den gör idag, och eftersom det är den internationella kvinnodagen så väljer jag att fokusera på ”kvinna till kvinna”.

Idag är det många förvärvsarbetande småbarnsmödrar som har svårt att få tiden att räcka till, både bland högavlönade och lågavlönade. Samtidigt har vi en hög arbetslöshet, och många, både yngre och äldre kvinnor, som har svårt att komma in på eller komma tillbaks till arbetsmarknaden. Det vill säga, vi har dels en stor grupp som har både jobb och småbarn, dels en stor grupp som saknar jobb och småbarn. Varför inte underlätta för dessa grupper att hjälpa varandra?

Med skattelättnader, enklare skatteregler och enklare anställningsregler skulle vi kunna underlätta för dessa grupper att hjälpa varandra. I samhällen med få individer och liten rörlighet så fungerar detta automatiskt med tjänster och gentjänster, medan vi idag behöver ta pengar till hjälp för att underlätta dessa byten av tjänster.

Varför ska inte småbarnsmammor kunna välja att lämna bort städning, tvätt, husmålning, deklarationsfrågor o dyl,? Varför ska inte småbarnsmammor kunna få hjälp med sina barn för att hinna vårda förhållandet med barnens far? Varför ska inte småbarnsmammor kunna välja att få massage och SPA behandling för att orka med sin vardag? Varför ska småbarnsmammor tvingas arbeta deltid för att hinna med hushållssysslor? Varför ska inte arbetslösa utan småbarn lätt kunna erbjuda tjänster till sina medsystrar?

Ja, jag vet att ovanstående rent teoretiskt är möjligt redan idag, men idag är det i praktiken enbart förunnat de högavlönade respektive de som kan hitta lönsamhet i branschen och som dessutom har förutsättningarna för att våga sig på ett högt risktagande.

Alla de som saknar jobb och småbarn varken passar eller vill erbjuda de tjänster jag lyft upp här, men med skattelättnader, enklare skatteregler och enklara anställningsregler så kommer även ”byteshandeln” av övriga tjänster och produkter att öka, vilket i sin tur innebär fler arbetstillfällen även inom andra branscher.

Så, fram för ett klimat som underlättar för kvinnor att hjälpa varandra, både privat och i arbetslivet!

Åsa Carlsson
Liberal

Annonser