NWT Debatt 30 mars 2006

Debatt: Integrationskontrakt
Intolerans mot intolerans

Många gånger innebär vår tolerans mot dessa intoleranta individer att vi bjuder in de förstnämndas forna plågoandar, som därmed får fortsätta att motverka den värdegrund jag anser värd att värna och kämpa för, skriver Åsa Carlsson.

I lördagens NWT (25/3) gick det att läsa notisen ”Sex länder överväger integrationskontrakt”.

Jag anser det självklart att vi måste värna den värdegrund som bygger på ömsesidig respekt och ödmjukhet, vilket med självklar nödvändighet innebär intolerans mot intolerans. Jag vill att både jag och mina barn ska kunna fortsätta att säga vad vi tycker, läsa det vi vill, klä oss som vi vill, kunna gå på stan utan beskydd, få fatta rationella istället för religöst grundade beslut, få göra misstag utan att direkt hamna i misär, kunna lita på att våra medmänniskor står för det de säger och gör, osv.

Allt detta är inte perfekt i Sverige idag, men långt mycket bättre än på många andra håll i världen. Det har tagit tid att bygga upp, och är inget vi lättvindigt bör kasta bort. Jag är övertygad om att det stora flertalet som kommer till Sverige, och vill stanna, dessutom instämmer i denna värdegrund. För dem bör ett integrationskontrakt snarare ses som en hjälp att förstå vad denna värdegrund i praktiken innebär i Sverige, för att ge den nödvändiga förutsättningen för att vilja och kunna bli en del av samhället, och som ”ett legitimt sätt” att kunna avsäga sig de kulturella aspekter som inte stödjer ”ömsesidig respekt och ödmjukhet”.

Däremot, de som kommer till Sverige, och vill stanna, men som inte instämmer i ovanstående har självfallet inget här att göra. Många gånger innebär vår tolerans mot dessa intoleranta individer att vi bjuder in de förstnämndas forna plågoandar, som därmed får fortsätta att motverka den värdegrund jag anser värd att värna och kämpa för.

Det lilla jag sett av planen verkar lovande. Det ska bli spännande att följa, och förhoppningsvis delta i, den debatt som nu bör följa gällande hur dessa integrationskontrakt ska utformas och användas, som ni förstår så kommer jag i den debatten framhålla vilken av Ömsesidig respekt och ödmjukhet.

Åsa Carlsson
Liberal

Annonser