NWT Debatt 11 april 2006

Men varför detta förakt för traditionella kvinnoyrken, som barnomsorg? Varför denna ensidiga syn att vi enbart består av kärnfamiljer med mamma-pappa-barn, skriver Åsa Carlsson.

Vänsterfeministernas mansförakt står i vägen för deras påstådda värnande om kvinnor! Är valfrihet inom både barnomsorg och hushållsnära tjänster en kvinnofälla?

Den 11 april kommer Karlstads kommunstyrelse att hantera motionen ”Valfrihet inom barnomsorgen”, vilken kortfattat innebär att: ”en förälder, mot ersättning, kan vara dagbarnvårdare åt sina egna barn”. Och vid borglig valseger kommer bland annat småbarnsföräldrar att ges en rimlig möjlighet att välja vem som skall utföra hushållsuppgifterna, någon av familjemedlemmarna eller någon utomstående.

Jag anser att båda dessa ”ökade möjligheter till valfrihet” är steg i rätt riktning, framförallt för dagens småbarnsföräldrar, som många gånger har ett extremt tufft schema för att få vardagen att gå ihop.

Därför är det märkligt att de som mest högljutt hävdar att de värnar kvinnan, samtidigt motarbetar möjligheten till drägligare vardag för kvinnliga småbarnsföräldrar. Några motiveringar brukar vara att det är en kvinnofälla att ge föräldrar möjlighet att vara hemma med sina barn, samt att hushållsnära tjänster inte behövs bara mannen bidrar mer i hushållsarbetet.

Men varför detta förakt för traditionella kvinnoyrken, som barnomsorg? Varför denna ensidiga syn att vi enbart består av kärnfamiljer med mamma-pappa-barn? Och varför denna iver att ”straffa den svenske småbarnsmannen” även om småbarnsmamman straffas på köpet? För faktum kvarstår att oberoende hur jämställda föräldrarna är, så ökar deras totala arbetsbörda när båda arbetar utanför hemmet. Dagis/Dagmamma tar hand om ”barnpassningen”, medan ”övriga saker som hemmaföräldrar hinner med” kvarstår att utföras av föräldrarna efter ordinarie arbetstid. Småbarnsföräldrar har visserligen rätt till deltidsarbete, vilket är bra, men varför tvinga dem att använda den tiden till hushållsarbete?

Dessutom, om vi inför skattelättnader, enklare skatteregler och enklare anställningsregler, så kommer vi även att minska arbetsbördan för andra grupper, bibehålla den totala skatteintäkten, samtidigt som både arbetslöshet och stressrelaterade sjukdomar kan minskas. Så varför detta motstånd?

Åsa Carlsson
Liberal

Annonser