juni 2006


Den sanna historien om nobelpristagaren i ekonomi, John Forbes Nash Jr. Ikväll klockan 21 på kanal 5.

Filmen ger en tydlig förståelse för hur psykisk sjukdom kan styra en person, men framförallt hur personen kan återta kontrollen över sitt eget liv dels med hjälp av medicin/vård/tvång, dels med utgångspunkt i självinsikt.

Filmen visar också tydligt vikten av att se till den friska personens vilja, och bortse från vad personen säger och gör i sitt sjuka tillstånd.

Svensk sjukvård behöver bli bättre på att ta tillvara och förmedla den kunskap och erfrenhet som finns bland de psykiskt sjuka som tagit denna kontroll över sin sjukdom.

Filmen rekommenderas varmt, och finns även på video.

Åsa Carlsson
Liberal

Annonser
Vilka förväntningar skulle du ha om du permanent flyttade till ett annat land där du inte kan språket? Frågan tål att tänkas på. Generellt har vi en tendens att se det som självklart att de som flyttar hit får rättigheter som inte står i rimlig proportion till eventuella motprestationer, medan vi inte har en tanke på att förvänta oss något liknande om det istället är vi själva som flyttar.

Språket är viktigt för att kunna kommunisera, och en viktig förutsättning för att skapa förtroende. Ett samhälle behöver lagar och rättsväsen, men det kommer aldrig att räcka till om inte hela samhällsbasen kan bygga på att dess innevånare känner förtroende för varandra, att vi känner en samhörighet. Därför är det helt avgörande att nya innevånare lär sig det svenska språket så snart som möjligt, eftersom det är ett av de viktigaste vapnen mot utanförskap.

Folkpartiet presenterade igår Språklyftet: En aktionsplan för att stärka kunskaperna i svenska hos personer med utländsk bakgrund (pdf).

Planen innehåller självklarheter som:

  • – Svenska språket ska bli officiellt språk i Sverige
  • – Starta fler språkförskolor
  • – Andelen invandrare som läser och fullföljer sfi måste öka avsevärt
  • – Grundläggande kunskaper i svenska språket ska krävas för medborgarskap
  • – Inför en jobb- och utvecklingsgaranti, med obligatorisk svenskundervisning för de som saknar godtagbara kunskaper i svenska.

Socialdemokratins integrationspolitik har skapat ett ständigt växande utanförskap. Språklyftet ger en av de grundläggande förutsättningarna för att kunna motverka och förhoppningsvis utrota utanförskapet. Nämligen ett gemensamt språk.

Åsa Carlsson
Liberal

För de som enbart kräver respekt, men inte förstår vad resepkt för andra innebär, ja där kan ibland polisen faktiskt vara ett stöd för den som behöver respekteras, samt en väckarklocka för den respektlöse. Därför instämmer jag i Kristina Axén Olins förslag (SvD, Brännpunkt, 5 juni 2006) för att motverka den organiserade demonstrationsbrottsligheten, dvs:
· Stockholms behov av polisförstärkning.
· Extra poliser till Stockholm, i dess roll som huvudstad.
· Tydligare reaktioner från rättsväsenet vid attacker på oskyldiga medborgares egendom.
· Hindra att barn utnyttjas som mänskliga sköldar.
· Förbättrat stöd till drabbade handlare.

Karlstad kommer förhoppningsvis fortsätta att inte behöva denna typ av ökat skydd, men även för oss är det viktigt att skyddet i Stockholm ökar. Naturligtvis för att oskyldiga inte ska drabbas, men även för att Stockholm är vår huvudstad samt att de signaler som skickas ut därifrån får genomslagskraft över hela landet.

Jag anser att Sverige är ett av de länder i världen som bäst lever upp till min ledstjärna om ömsesidig resepkt och ödmjukhet – intolerans mot de intoleranta. Låt det så förbli.

Åsa Carlsson
Liberal