För de som enbart kräver respekt, men inte förstår vad resepkt för andra innebär, ja där kan ibland polisen faktiskt vara ett stöd för den som behöver respekteras, samt en väckarklocka för den respektlöse. Därför instämmer jag i Kristina Axén Olins förslag (SvD, Brännpunkt, 5 juni 2006) för att motverka den organiserade demonstrationsbrottsligheten, dvs:
· Stockholms behov av polisförstärkning.
· Extra poliser till Stockholm, i dess roll som huvudstad.
· Tydligare reaktioner från rättsväsenet vid attacker på oskyldiga medborgares egendom.
· Hindra att barn utnyttjas som mänskliga sköldar.
· Förbättrat stöd till drabbade handlare.

Karlstad kommer förhoppningsvis fortsätta att inte behöva denna typ av ökat skydd, men även för oss är det viktigt att skyddet i Stockholm ökar. Naturligtvis för att oskyldiga inte ska drabbas, men även för att Stockholm är vår huvudstad samt att de signaler som skickas ut därifrån får genomslagskraft över hela landet.

Jag anser att Sverige är ett av de länder i världen som bäst lever upp till min ledstjärna om ömsesidig resepkt och ödmjukhet – intolerans mot de intoleranta. Låt det så förbli.

Åsa Carlsson
Liberal

Annonser