Vilka förväntningar skulle du ha om du permanent flyttade till ett annat land där du inte kan språket? Frågan tål att tänkas på. Generellt har vi en tendens att se det som självklart att de som flyttar hit får rättigheter som inte står i rimlig proportion till eventuella motprestationer, medan vi inte har en tanke på att förvänta oss något liknande om det istället är vi själva som flyttar.

Språket är viktigt för att kunna kommunisera, och en viktig förutsättning för att skapa förtroende. Ett samhälle behöver lagar och rättsväsen, men det kommer aldrig att räcka till om inte hela samhällsbasen kan bygga på att dess innevånare känner förtroende för varandra, att vi känner en samhörighet. Därför är det helt avgörande att nya innevånare lär sig det svenska språket så snart som möjligt, eftersom det är ett av de viktigaste vapnen mot utanförskap.

Folkpartiet presenterade igår Språklyftet: En aktionsplan för att stärka kunskaperna i svenska hos personer med utländsk bakgrund (pdf).

Planen innehåller självklarheter som:

  • – Svenska språket ska bli officiellt språk i Sverige
  • – Starta fler språkförskolor
  • – Andelen invandrare som läser och fullföljer sfi måste öka avsevärt
  • – Grundläggande kunskaper i svenska språket ska krävas för medborgarskap
  • – Inför en jobb- och utvecklingsgaranti, med obligatorisk svenskundervisning för de som saknar godtagbara kunskaper i svenska.

Socialdemokratins integrationspolitik har skapat ett ständigt växande utanförskap. Språklyftet ger en av de grundläggande förutsättningarna för att kunna motverka och förhoppningsvis utrota utanförskapet. Nämligen ett gemensamt språk.

Åsa Carlsson
Liberal

Annonser