Den sanna historien om nobelpristagaren i ekonomi, John Forbes Nash Jr. Ikväll klockan 21 på kanal 5.

Filmen ger en tydlig förståelse för hur psykisk sjukdom kan styra en person, men framförallt hur personen kan återta kontrollen över sitt eget liv dels med hjälp av medicin/vård/tvång, dels med utgångspunkt i självinsikt.

Filmen visar också tydligt vikten av att se till den friska personens vilja, och bortse från vad personen säger och gör i sitt sjuka tillstånd.

Svensk sjukvård behöver bli bättre på att ta tillvara och förmedla den kunskap och erfrenhet som finns bland de psykiskt sjuka som tagit denna kontroll över sin sjukdom.

Filmen rekommenderas varmt, och finns även på video.

Åsa Carlsson
Liberal

Annonser