augusti 2006


”Jag kan inte förstå hur den borgerliga alliansen kan tro att svenska hushåll och svenskt näringsliv skulle gynnas av mindre trygghet”, skriver Berit Andnor (s) i tisdagens NWT.

Berit förutsätter att staten är den enda som kan bistå med trygghet, dvs att medborgarna själva är viljelösa och inte kan förstå sitt eget bästa.

Det som är trygghet för dig är inte nödvändigtvis trygghet för mig. Vi människor har olika syn på hur både våra egna och andras behov av trygghet ser ut, samt att vi är beredda att göra olika mycket för att tillgodose behoven. Och sist men inte minst, att vi har olika syn på vem som ska betala och ta risker, inklusive synen på om jag får hjälpa mina nära och kära framför helt okända människor.

En trygghet som enbart styrs från staten får medborgare utan självkänsla. Jag vill vara med och bygga ett land där medborgarna har självkänsla och känner att de själva kan påverka sina liv.

Jag skulle känna mig trygg i en bunker, men det betyder inte at jag skulle vilja leva mitt liv i en bunker.

Åsa Carlsson
Liberal

Annonser
Visst kan jag tilltalas av kommunismens grundide’ när jag tar de romatiska glasögonen på, dvs jag tilltalas spontant av tanken att alla-hjälper-alla och allt-mitt-är-ditt. Men det är bara att inse att vi människor har olika syn på hur både våra egna och andras behov ser ut, samt att vi är beredda att göra olika mycket för att tillgodose behoven, för att inte tala om vår vitt varierande riskbenägenhet. Och sist men inte minst, att vi har olika syn på vem som ska se till att mitt eller ditt behov tillgodoses, inklusive synen på om jag får hjälpa mina nära och kära framför helt okända människor.

För visst är det svårt att få den kommunistiska tanken att fungera i praktiken.

Om du inte redan läst Ayn Rands: Och världen skälvde, så finns det nu ett ypperligt tillfälle att läsa ett utdrag utgivet av Timbro, vilket med all önskvärd tydlighet visar på svaheten i kommunismen i praktiken. I boken uttryckt som: ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”.

Låter fint, men tänkt vad skenet kan bedra.

Åsa Carlsson
Liberal

Även om jag redan ansåg att vi är en enpartistat, så glömmer jag ändå lätt bort det i vardagen. Sajten Enpartistaten gör verkligheten mer påtagligt, eftersom man inte kan ducka på samma sätt när man får så många påminnelser och bevis samtidigt.

Visste ni till exempel att socialdemokrater betalar en tiondel av sina arvoden direkt till partiet, avdragsgillt! Naturligtvis är det inte avdragsgillt att ge till andra organisationer.

Tsunami hanteringen och hanteringen av ministerposter finns också som skräckexempel. Men det mest skrämmande är ändå den begränsade åsiktsfriheten. Där både förskolebarn, skolbarn, studenter och invandrare, utan reflektion skolas i sann socialdemokratisk anda.

Få en inblick i vad kurslitteratur i Svenska för Invandrare, SfI, ger för bild av Sverige (och socialdemokratin) genom att spela Välkommen till Sverige! (Se högerkolumnen på Enpartistaten.)

Det är verkligen hög tid för Maktskifte06 samt kurslitteratur på vetenskaplig grund, istället för på socialdemokratisk grund.

Åsa Carlsson
Liberal