”Jag kan inte förstå hur den borgerliga alliansen kan tro att svenska hushåll och svenskt näringsliv skulle gynnas av mindre trygghet”, skriver Berit Andnor (s) i tisdagens NWT.

Berit förutsätter att staten är den enda som kan bistå med trygghet, dvs att medborgarna själva är viljelösa och inte kan förstå sitt eget bästa.

Det som är trygghet för dig är inte nödvändigtvis trygghet för mig. Vi människor har olika syn på hur både våra egna och andras behov av trygghet ser ut, samt att vi är beredda att göra olika mycket för att tillgodose behoven. Och sist men inte minst, att vi har olika syn på vem som ska betala och ta risker, inklusive synen på om jag får hjälpa mina nära och kära framför helt okända människor.

En trygghet som enbart styrs från staten får medborgare utan självkänsla. Jag vill vara med och bygga ett land där medborgarna har självkänsla och känner att de själva kan påverka sina liv.

Jag skulle känna mig trygg i en bunker, men det betyder inte at jag skulle vilja leva mitt liv i en bunker.

Åsa Carlsson
Liberal

Annonser