september 2006


– Välutbildade kvinnor: Alliansens poliktik gynnar företagsamhet.
– Kvinnor inom vården/skola/omsorg: Alliansen gynnar differentiering med både möjlighet att avansera, möjlighet att byta arbetsgivare, samt möjligheten att starta eget.
– Arbetande småbarnskvinnor: Alliansen ger möjlighet till både hemhjälp och mer tid åt både barn och förhållande. Och till och med mer tid åt sig själv, om hon skulle vilja det!
– Kvinnor på gränsen till nervsammanbrott: Alliansen ger stöd till psykiskt sjuka utifrån individens behov, inte en mall som bygger på kollektivet.
– Flickor-Pojkar och dess föräldrar: Alliansen stöder en människosyn där individen stöds, oberoende av kön men utifrån individens egna förutsättningar.
– Arbetslösa och bidragsberoende kvinnor: Alliansen ger ökade förutsättningar att kunna påverka och återta kontrollen över sitt eget liv, istället för att bli sedd och behandlad som en parasit som ska hålla tyst eftersom hon förväntas vara Persson evigt tacksam

Ja, det räcker bra för min del.

Åsa Carlsson – Liberal

PS Naturligtvis gäller samma resonemang för män.

Annonser
Att konservativa turkiska krafter ger sig på Sakine är ganska förståligt, Sakine förespråkar liberalism, vilket knappast är i linje med deras åsikter. Men att City inte helhjärtat sluter upp bakom Sakine är oförlåtligt.

Jag syftar på anklagelserna mot Sakine gällande hets mot folkgrupp i en artikel i City.

Sakine har absolut inget att be om ursäkt för. Det har däremot de som anklagar henne och framförallt City och landets stöd av självscensur.

För, vilken läsare kan undgå att märka att Sakine älskar Turkiet, och att hon dessutom bryr sig så mycket om det att hon på ett naturligt sätt kan balansera mellan lättsamhet och allvar.

Jag har inte läst allt på hennes (tidiagre) blogg, men av det jag läst så kan jag inte se några tecken på turk hat. Däremot en varm person som för en liberal talan både för turkar här i Sverige och i Turikiet. Självklart kritisk mot vissa saker, men absolut på den liberala sidan i åsikter. Misstänker att det snarare är detta med liberalismen som vissa högre personer vill förhindra.

Som sagt: Sakine har absolut inget att be om ursäkt för. Till de som ändå fortfarande är upprörda så vill jag bara påminna dem om att det handlar om en text i ”City”. Knappast någon torr vetenskaplig skrift.

Åsa Carlsson – Liberal

Ref: LouiseP: Rör inte min Alkaturk

Skattebetalarnas förening står bakom en tänkvärd film som ifrågasätter vad våra skattepengar egentligen går till. Eller är de att ses som Görans pengar?

Se 120 miljarder och ställ dig frågan: Går verkligen våra skattepengar till sådant som svenska folket prioriterar och värdesätter, eller är det så som även PJ Anders Linder påpekar i Vem bryr sig om staten? SvD 3 september dvs ”… det som ingen annan än staten kan sköta hanteras med vänster hand.”?

Åsa Carlsson – Liberal