Skattebetalarnas förening står bakom en tänkvärd film som ifrågasätter vad våra skattepengar egentligen går till. Eller är de att ses som Görans pengar?

Se 120 miljarder och ställ dig frågan: Går verkligen våra skattepengar till sådant som svenska folket prioriterar och värdesätter, eller är det så som även PJ Anders Linder påpekar i Vem bryr sig om staten? SvD 3 september dvs ”… det som ingen annan än staten kan sköta hanteras med vänster hand.”?

Åsa Carlsson – Liberal

Annonser