– Välutbildade kvinnor: Alliansens poliktik gynnar företagsamhet.
– Kvinnor inom vården/skola/omsorg: Alliansen gynnar differentiering med både möjlighet att avansera, möjlighet att byta arbetsgivare, samt möjligheten att starta eget.
– Arbetande småbarnskvinnor: Alliansen ger möjlighet till både hemhjälp och mer tid åt både barn och förhållande. Och till och med mer tid åt sig själv, om hon skulle vilja det!
– Kvinnor på gränsen till nervsammanbrott: Alliansen ger stöd till psykiskt sjuka utifrån individens behov, inte en mall som bygger på kollektivet.
– Flickor-Pojkar och dess föräldrar: Alliansen stöder en människosyn där individen stöds, oberoende av kön men utifrån individens egna förutsättningar.
– Arbetslösa och bidragsberoende kvinnor: Alliansen ger ökade förutsättningar att kunna påverka och återta kontrollen över sitt eget liv, istället för att bli sedd och behandlad som en parasit som ska hålla tyst eftersom hon förväntas vara Persson evigt tacksam

Ja, det räcker bra för min del.

Åsa Carlsson – Liberal

PS Naturligtvis gäller samma resonemang för män.

Annonser