Jag vill verka för en värld där människor visar både ömsesidig respekt och ödmjukhet, där vi är toleranta mot de toleranta och intoleranta mot de intoleranta. Det inkluderar även rätten till en fri röst. ”En fri röst” är dessutom titeln på en självbiografi av Ayaan Hirsi Ali. Hon är född och uppväxt i Afrika, senare Holländsk parlamentsledamot, och är nu verksam i USA, på grund av sitt engagemang för islams kvinnor lever hon under ständigt hot från de inom islam som vill tysta hennes.

”En fri röst” rätten att få uttrycka sig fritt var något Ayaan Hirsi Ali inte fann förrän hon kom till väst, närmare bestämt till Holland. Men där såg hon också hur islam fick starkare och starkare fäste, och där hederskulturerna tilläts leva kvar inom Holland med följders så som underkastelse, omskärelse, misshandel och tvångsäktenskap. Jag instämmer med henne att det är nödvändigt att bygga vår kultur på det västerländska tänkandet. En av svårigheterna vi behöver tackla är hur vi kan påverka övergången ”från en värld som byggde på tro till en värld som bygger på förnuft – från en värld med omskärelse och tvångsäktenskap till en värld med sexuell frigörelse”. Bokens budskap är att ”vi i västvärlden gör fel om vi gör den här övergången onödigt plågsam, genom att ge kulturer som är fulla av fördomar och hat mot kvinnor och barn status som ett respektabelt, alternativt sätt att leva.”

Vi som redan har en fri röst bör verka för att behålla den, och för att fler och fler ska kunna och vågar föra sin egen talan för att påbörja vägen bort från enkelriktad respekt och ödmjukhet och bort från toleransen mot de intoleranta.

Åsa Carlsson – Liberal

Annonser