juni 2007


Ayn Rand kunde inte sagt det bättre själv. Läs Leif Kristensens insändare När snålheten bedrar visheten … i SvD den 15:e juni.

För visst finns det paraleller till både lönedebatter, företagsflykt, och bakåtblickande navelskåderi, i stället för att fokusera på hur vi kan rusta oss för den framtid som väntar, med bl a både Kina och Indien som betydligt mer likvärdiga spelare än i gågna tider.

Åsa Carlsson – Liberal

Annonser
Det är lätt att ta vårt rättssystem för givet. Visst finns det förbättringspotential, men i det stora hela anser jag att det är bra och att det i så fall snarast är på upprätthållandet av rättssystemet vi bör fokusera. Därför blir jag minst sagt oroad över över följande text av Christopher Hitchens i Vanity Fair June 2007:

A recent poll by the Policy Exchange think tank captures the problem in one finding: 59 percent of British Muslims would prefer to live under British law rather than Shari’a; 28 percent would choose Shari’a. But among those 55 and older, only 17 percent prefer Shari’a, whereas in the 16-to-24 age group the figure rises to 37 percent. Almost exactly the same proportions apply when the question is whether or not a Muslim who converts to another faith should be put to death …

Åsa Carlsson – Liberal

.

.
.
.
.

Vissa hävdar att vi inte behöver valfrihet för vi är ändå flockdjur som rättar oss i ledet, med andra ord; vi behöver inte liberalismen.

Jag hävdar att både Sverige och världen behöver mer av liberalism.

Jag ser att flockdjuret i oss uppskattar att bara behöva följa med, utan att hela tiden behöva tänka så mycket. Rutiner och likformighet är andra sätt att slippa ödsla tid och tankemöda. Det viktiga är att se flockdjurs beteendet, rutiner och likformighet som medel, inte som mål. De är ett medel för att skapa utrymme för kreativitet och valfrihet, och står inte i motsats förhållande till liberalismen.

Må så vara att vi är flockdjur, men även flockdjur behöver ledare och nytänkande. Frågan blir då hur vi skapar ett samhälle som främjar framåtskridande och nytänkande, istället för att alla oreflekterat fortsätter i gamla mönster eller tvingas att fortsätta i samma mönster. Som ni förstår så anser jag att liberalismen är svaret på den frågan.

Vill samtidigt påpeka en av liberalismens brister, vilken är att individens ökade valmöjlighet samtidigt betyder minskad möjlighet att skylla i från sig, tex skylla på Gud, på ödet, på föräldrar, på stat, på arbetsgivare osv. Själv vill jag gärna ansvara så mycket som möjligt över mitt liv, men inser att alla varken vill eller mår bra av att få för mycket ansvar. Jag tror ändå att det går att finna en liberal modell som tar hänsyn till detta.

Och om vi avslutningsvis tittar på de som påverkat världen, så är det knappast de som rättat sig i leden (förrutom att ledaren och gruppen naturligtvis existerar i symbios). Sedan har inte alla påverkat världen i positiv riktning, men bedömningen av vad som är positiv respektive negativ riktning är individuell. Personligen anser jag att de positiva påverkningarna överväger.

Så, fram för liberalismen, trots att vi är flockdjur.

Åsa Carlsson – Liberal