Det är lätt att ta vårt rättssystem för givet. Visst finns det förbättringspotential, men i det stora hela anser jag att det är bra och att det i så fall snarast är på upprätthållandet av rättssystemet vi bör fokusera. Därför blir jag minst sagt oroad över över följande text av Christopher Hitchens i Vanity Fair June 2007:

A recent poll by the Policy Exchange think tank captures the problem in one finding: 59 percent of British Muslims would prefer to live under British law rather than Shari’a; 28 percent would choose Shari’a. But among those 55 and older, only 17 percent prefer Shari’a, whereas in the 16-to-24 age group the figure rises to 37 percent. Almost exactly the same proportions apply when the question is whether or not a Muslim who converts to another faith should be put to death …

Åsa Carlsson – Liberal

Annonser