Och jag som bara tog förgivet att fårt försvar äntligen skulle bli ett försvar värt namnet, dvs värt att lita på, men Anders Borg är tydligen av annan åsikt, se bl a PJ Anders Linders artikel i SvD den 28 juli.

Jag slås främst av den naivitet som visserligen finns inom alla (?) områden, fast uppenbarligen är det jag som varit naiv. Hum, i vilket fall som helst, den naivitet jag beskyller svenskarna i allmänhet för, och förra regeringen i synnerhet för, är att man förutsätter att om vi vill ha fred, ordning i skolan, människor som respekterar varandra och varandras egendom osv så ska man bara bara ge ensidig respekt, man ska respektera andra men aldrig sig själv, dvs aldrig kräva resepkt tillbaks.

– Vi visar att vi litar på andra länder och terrororganisationer, så vi nedmonterar vårt försvar. Inte ett varsitt steg i taget, för att visa ömsesidig respekt, nej vi tar ett stort kliv, lägger oss med blottad strupe, och räknar med att något vänligt sinnat starkt land ska komma och rädda oss, om så skulle behövas.

– Vi inpräntar i våra barn att de ska respektera andra, men ger dem inget stöd gällande vad de ska göra om de själva inte blir resepkterade.

– Det rättsväsende vi har förväntas visa större respekt för de som de förhoppningsvis är tillsatta att skydda oss från, än vad de får lov att kräva tillbaks. Vikten av att allmänheten känner tillit till rättsväsenet verkar försvunnit från dagordningen.

Sverige, med våra liberala värderingar, är värt att bevara, och för det så behöver vi ett försvar som inte bara kan verka för dessa värderingar i andra länder, utan som också kan försvara dem på hemmaplan.

Åsa Carlsson – Liberal

Annonser