augusti 2007


Annika Engström skriver i dagens SvD, Stöd till psykiskt störda döms ut:

De flesta lever ensamma, men 300 barn bor med någon av de 3000 psykiskt sjuka personer som socialtjänsten har kontakt med under ett år.

Vad som inte framgår av artikeln är hur länge var föräldern sjuk, hur sjuk var han/hon, och hur såg det övriga vuxennätverket ut runt barnen?

Råd till föräldrar när det psykiska hälsan vacklar,  är en bok utgiven av Rädda Barnen, och rekommenderas varm. Det är absolut avgörande att barnen har ett bra vuxennätverk runt sig, tex den andre föräldern, äldre syskon, skolpersonal, äldre släktingar eller andra vuxna i barnets närhet. Rekommenderas som sagt varmt.

Annonser
Fråga om rätten att få kritisera andra religioner disskuteras igen, bl a av Anders Munch i SvD idag. Om man inte instämmer med andra religioner, ska man då bara vara tyst?

Självklart ska man kunna kritisera andra religioner. Om man inte anser att Muhammed var fullt så fantastisk som muslimerna anser att han var, så måste man kunna få framföra det. Om man anser att det är den oreflekterade dyrkan av Muhammed som idag ligger bakom mycket av Islams negativa sidor, så ska man få försöka ändra på det synsättet. Om man då till exempel väljer att påverka genom att göra en rondellhund, så ser jag inget fel i det.

Åsa Carlsson – Liberal

I och med att jag nu byter webbplats, så tar jag tillfället i akt att summera mina olika ståndpunkter samtidigt som jag länkar till tidigare representativa inlägg.

Liberalismen och flockdjuret människan får tjäna som introduktion. För lite fördjupning runt liberalismen föreslår jag Ett annat Sverige är möjligt, bestående av citat ur Johan Norbergs Om ett liberalt Sverige.

Mina ledord är Ömsesidig resepkt och ödmjuket – Intolerans mot de intoleranta. Jag anser att Sverige i det stora hela är bland de bättre länderna när det gäller dessa frågor, men det finns förbättringsområden och framför allt vill jag värna att vi inte ger upp vad vi åstadkommit inom detta område.

När det gäller integrationspolitiken så innebär detta framför allt att de som kommer hit måste stå bakom och stödja våra (sveriges) grundläggande värderingar gällande just ömsesidig resepkt och ödmjukhet – intolerans mot de intoleranta. Se följande inlägg:

Idag ser jag de extrema delarna inom islam som det största hotet mot mina värderingar, både när det gäller oss i Sverige men även för våra medmänniskor i andra länder. Jag vill gärna tro att det finns muslimer som delar mina värderingar och det är tillsammans med dem som vi bör verka för en bättre värld. Förutom artiklarna ovan gällande integration, se:

Den psykiska hälsan ligger mig varmt om hjärtat, här är några artikar i ämnet.

Mina kommentarer rörande den röda politiken i allmänhet, och vänsterfeminismen i synnerhet.

Övrigt:

Instämmer helt i Per Bauhns resonemang i SvD idag, gällande lagens tolkning av hatbrott.

Vid brott bör förövarens motiv påverka straffet, så som för hatbrott. Om förövaren begår ett brott mot en individ baserat på att han /hon hatar den grupp som individen tillhör, trots att personen själv inte kan välja att vara med i gruppen eller ej, ja då är det enligt mig att ses som ett hatbrott.

Om brottsoffret eller förövaren själv ingår i en minoritets- eller majoritetsgrupp måste enligt mig helt sakna betydeles, annars är vi verkligen ute på hal is inom rättssäkerheten och dess trovärdighet.

Åsa Carlsson – Liberal

Mikael Holmström skriver idag i SvD:

Enmansutredaren, justitierådet Göran Regner, visade hur grundlagarna TF [Tryckfrihetsförordningen] och YGL [Yttrandefrihetsgrundlagen] kunde slås ihop, upphävas eller ersättas av några korta meningar. Han påpekade dock att resultatet skulle bli obestämda och otydliga lagregler. Göran Regner avled i juni, men i en debatt den 17 april sade han: –Det är lika bra eller bättre att låta allt vara som det är.

Vi svenskar är bra naiva om vi tror att vi, om vi slår ihop, upphäver eller ersätter dessa unika lagar med några korta meningar, att vi ändå automatiskt ska behålla den frihet som dessa lagar innebär. Och inte ”bara” rätten att kritisera, utan också den positiva effekten denna rätt har på såväl rättssystem, lagstiftning och verkställande.

Se bara hur hur till och med FN med sin resolution redan begränsar kritiken av islam, och hur 37% av muslimerna i England, i åldern 16-24, hellre vill leva under Sharia lag.

Ingen av dessa företeelser verkar i den riktning jag förespråkar, dvs att bibehålla rätten att kritisera islam (och andra ideologier).

Åsa Carlsson – Liberal

Glädje – Pride karnevalen 2007
Underbart att se så fantastiskt många, gamla som unga, som vill och vågar sprida glädje och bjuda på sig själva!

Åsa Carlsson – Liberal

PS De som ville ge Potter, Draco och Snape nya identiteter var tågets enda minus och fortsätter att förbrylla mig. DS

 

Jag blir glad av att läsa Harry Potter. Jag har precis avslutat den sista boken. Hela serien inger mig hopp. Påminner mig om att det trots många mörka påminnelser ändå finns mycket gott. Att människan har både gott och ont i sig, i olika grader. Att man själv väljer vilken kraft man vill vara delaktig i, och hur man väljer att se sig själv och sin omvärld. Att inte dömma varken sig själv eller andra för snabbt.
Åsa Carlsson – Liberal