Jag blir glad av att läsa Harry Potter. Jag har precis avslutat den sista boken. Hela serien inger mig hopp. Påminner mig om att det trots många mörka påminnelser ändå finns mycket gott. Att människan har både gott och ont i sig, i olika grader. Att man själv väljer vilken kraft man vill vara delaktig i, och hur man väljer att se sig själv och sin omvärld. Att inte dömma varken sig själv eller andra för snabbt.
Åsa Carlsson – Liberal
Annonser