Instämmer helt i Per Bauhns resonemang i SvD idag, gällande lagens tolkning av hatbrott.

Vid brott bör förövarens motiv påverka straffet, så som för hatbrott. Om förövaren begår ett brott mot en individ baserat på att han /hon hatar den grupp som individen tillhör, trots att personen själv inte kan välja att vara med i gruppen eller ej, ja då är det enligt mig att ses som ett hatbrott.

Om brottsoffret eller förövaren själv ingår i en minoritets- eller majoritetsgrupp måste enligt mig helt sakna betydeles, annars är vi verkligen ute på hal is inom rättssäkerheten och dess trovärdighet.

Åsa Carlsson – Liberal

Annonser