Fråga om rätten att få kritisera andra religioner disskuteras igen, bl a av Anders Munch i SvD idag. Om man inte instämmer med andra religioner, ska man då bara vara tyst?

Självklart ska man kunna kritisera andra religioner. Om man inte anser att Muhammed var fullt så fantastisk som muslimerna anser att han var, så måste man kunna få framföra det. Om man anser att det är den oreflekterade dyrkan av Muhammed som idag ligger bakom mycket av Islams negativa sidor, så ska man få försöka ändra på det synsättet. Om man då till exempel väljer att påverka genom att göra en rondellhund, så ser jag inget fel i det.

Åsa Carlsson – Liberal

Annonser