I och med att jag nu byter webbplats, så tar jag tillfället i akt att summera mina olika ståndpunkter samtidigt som jag länkar till tidigare representativa inlägg.

Liberalismen och flockdjuret människan får tjäna som introduktion. För lite fördjupning runt liberalismen föreslår jag Ett annat Sverige är möjligt, bestående av citat ur Johan Norbergs Om ett liberalt Sverige.

Mina ledord är Ömsesidig resepkt och ödmjuket – Intolerans mot de intoleranta. Jag anser att Sverige i det stora hela är bland de bättre länderna när det gäller dessa frågor, men det finns förbättringsområden och framför allt vill jag värna att vi inte ger upp vad vi åstadkommit inom detta område.

När det gäller integrationspolitiken så innebär detta framför allt att de som kommer hit måste stå bakom och stödja våra (sveriges) grundläggande värderingar gällande just ömsesidig resepkt och ödmjukhet – intolerans mot de intoleranta. Se följande inlägg:

Idag ser jag de extrema delarna inom islam som det största hotet mot mina värderingar, både när det gäller oss i Sverige men även för våra medmänniskor i andra länder. Jag vill gärna tro att det finns muslimer som delar mina värderingar och det är tillsammans med dem som vi bör verka för en bättre värld. Förutom artiklarna ovan gällande integration, se:

Den psykiska hälsan ligger mig varmt om hjärtat, här är några artikar i ämnet.

Mina kommentarer rörande den röda politiken i allmänhet, och vänsterfeminismen i synnerhet.

Övrigt:

Annonser