Annika Engström skriver i dagens SvD, Stöd till psykiskt störda döms ut:

De flesta lever ensamma, men 300 barn bor med någon av de 3000 psykiskt sjuka personer som socialtjänsten har kontakt med under ett år.

Vad som inte framgår av artikeln är hur länge var föräldern sjuk, hur sjuk var han/hon, och hur såg det övriga vuxennätverket ut runt barnen?

Råd till föräldrar när det psykiska hälsan vacklar,  är en bok utgiven av Rädda Barnen, och rekommenderas varm. Det är absolut avgörande att barnen har ett bra vuxennätverk runt sig, tex den andre föräldern, äldre syskon, skolpersonal, äldre släktingar eller andra vuxna i barnets närhet. Rekommenderas som sagt varmt.

Annonser