Det här är inte bra” är titeln på Josef el Mahdis artikel i dagens SvD, och syftar på Jamal Lamhambis, ordförande för Islamiska kulturcentret i Örebro, uttalande angående upptrappningen i Pakistan när det gäller Muhammed bilderna.

Självklart är det inte bra att de som anser att även islam ska kunna kritiseras, att de ska hotas till tystnad.

Om tystnaden infinner sig så innebär det inte att problemet inte finns. Därför vill jag hävda att det som är bra med denna situation är att den synliggör problemet. Alltför många verkar tro att det istället var Mohammedbilderna som orsakade problemet. 

****************

Ytterligare läsning
Jag anser som sagt att religioner ska kunna kritiseras, vilket jag utvecklat i min tidigare artikel: Kortsiktigt handlande som får långsiktiga konsekvenser

Annonser