Folkpartiet vill satsa på jämställdhet, se SvD idag. Folkpartiet har röstat igenom att verka för att taket i den tillfälliga föräldrapenningen höjs till tidigare nivå, samt att den går att överlåta till utomstående. Jag stöttar båda besluten.

De innebär att när ett barn blir sjukt så kan föräldrarna välja om någon av de själva eller någon utomstående ska vårda barnet, utan att som idag behöva ta så stor hänsyn till ekonomin. Dagens system innebär i för hög utsträckning att det blir den med lägst inkomst som stannar hemma, utav ekonomiska skäl. Dvs det nya systemet ger förutsättningen för att valet göras på andra grunder än de ekonomiska. Bra, föräldrarna ges möjlighet till ett verkligt val.

Däremot instämmer jag inte i Birgitta Olssons vilja att gå in och göra valet åt föräldrarna. Hon vill att 1/3 av dagarna ska gå till var och en av föräldrarna och, hör och häpna, en hel 1/3 ska de få besluta om själva. Nej Birgitta, sluta med överförmynderiet.

Om man vill göra något rejält åt jämställdheten bör man istället lägga större fokus på att underlätta individens möjlighet till självständighet. För majoriteten av kvinnor skulle privatisering av vård och omsorg, lägre skatter och enklare skatteregler, till en början med åtminstonde i service branchen och småföretagande, innebära ett stort steg i den riktiningen.

Och varför denna ständiga syn på att VAB skulle vara ett straff. Visst, det är sällan mina barns sjukdom inträffat lägligt, men det måste ändå ses som ett priviligium att få möjligheten att vårda sina egna barn när de är sjuka. Jag ångrar inga av mina VAB dagar, och de har varit många i småbarnsåren.

Tidigare artiklar i ämnet: Låt kvinnor hjälpa kvinnor, VAB kvotering, och Vänsterfeminism – Mansförakt står i vägen

Annonser