Thomas Gür, Access TV, intervjuvar David Frum, författare och före detta talskrivare åt George W Bush. 

Frum menar att multikulturalismen som politisk hållning inte leder till den harmoni den säger sig vilja uppnå, utan till motsatsen: varaktiga, sönderslitande konflikter. Jag instämmer. Det är dags att vi lägger vår naivitet åt sidan.

Se intervjun Global Axess, Multikulturialism i kris (ca 30 min)

Annonser