Dödshotet mot Lars Vilks, ”Mohammedhundstecknaren”, se SvD: al-Quaida belönar mord på Vilks, visar med all önskvärd tydlighet på den fundamentala skillnaden mellan vår världssyn och den muslimska världens världssyn.

Medan vissa i väst kan sträcka sig till att tycka att teckningarna var kränkande och onödiga, så är de ändå ganska ense om att motåtgärden är muntliga och skriftliga fördömmanden. Utan hot, och i linje med: Vi hör ditt budskap, men vi instämmer inte, så därför talar vi om vad vi själva tycker.

I den muslimska världen följer man istället metodiken: Vi hör ditt budskap, men vi instämmer inte, så därför tänker vi tysta dig.

Det är denna fundamentala skillnad som gör att vi inte kan vänta oss ett multikulturellt samhälle på vilka premisser som helst, se Multikulturalism i kris, med länk till en TV intervju i ämnet.

Annonser