Otroligt och skrämmande, men tydligen sant. 27% av våra utlandsfödda flickor hindras av sina föräldrar att delta i undervisningen. Och ännu mer skrämmande: Den svenska skolan ställer sig på föräldrarnas sida. Motsvarande siffra när det gäller våra utlandsfödda pojkar är 17%.

I artikeln ”Föräldrar stoppar elevers undervisning”, i Skolvärlden, så påpekar Sara Högdin bland annat att deras undersökning visat att: ”Det var inte självklart för skolorna att stå upp för barnens rätt till undervisning.”

Ska detta vara Sverige? Det Sverige som i andra sammanhang vill framstå som det land som alltid sätter barnets bästa först.

Annonser