Våra muslimska svenskar valde friheten här före tvånget och förföljelsen i sina egna hemländer.Muslimerna här är välkomna att dela våra underbara friheter, inte att söka utplåna dem eller bidra till att skapa den farliga tystnadens gemenskap som är den hemska slutfasen då civila/kyrkliga/militära myndigheter ska brännmärka ord och bilder och självcensuren steg för steg stryper det fria samtalet.”

Så skriver Bertil Torekull i dagens SvD. Han refererar främst till stormen kring rondellhunden och yttrandefriheten. En annan aspekt är i hur hög grad vi ska lägga grunden till att den typen av dödshot blir legitimt även i Sverige.  

För att ytterligare understryka vikten av att invandring och nytt medborgarskap aldrig får ske villkorslöst, så vill jag rekommendera att titta på En kvinnas kamp mot patriarkatet på Axess TV, där Ayan Hirsi Ali intervjuas.

Ayan slåss främst för att bevara sin rätt att som kvinna vara lika mycket värd som män. Självklart i väst, mindre självklart inom islam. 

Tyvärr har dagens rättssystem i viss mån redan slutat att behandla alla kvinnor lika, vilket i praktiken innebär att kvinnor i islamska familjer men med ”västerländskt” medborgarskap inte kan ta sina medborgerliga rättigheter för givna. Speciellt inte i skiljsmässo-, våltäckts- eller misshandelsmål.

Annonser