50% av svenskarna är för ett förbud mot slöja i skola och på arbetsplatser, enligt Peter Hammarbäcks artikel i SvD Beslöjade flickor möts med kritik.

Jag skulle gärna se att vi slipper förbud, men kan inte sluta att förundras över hur dessa kvinnor ändå väljer att bära slöja. Vissa har säkert mer eller mindre press hemifrån, men jag tycker inte vi ska friskriva kvinnorna från eget ansvar (slöjor hos flickor är en annan fråga).

Självklart är det vad som finns I huvudet som är viktigare än vad som finns PÅ huvudet. Men det betyder samtidigt att det är det som finns I huvudet som faktiskt avgör vad som finns PÅ huvudet. Med andra ord: Vad som finns PÅ huvudet signalerar vad som finns I huvudet.

För mig signalerar slöja buren i Sverige att personen i fråga strävar efter ett islamistiskt levnadssätt och världsbild, snarare än den liberala västerländska världsbilden som jag förespråkar.

Och jag vägrar att tro att Sveriges slöjbärande kvinnor är omedvetna om att det är just dessa signaler de skickar ut.

Annonser