Paulina Neuding påminner i dagens artikel Vad förtjänar Vilks? att det fortfarande är allt för många, åtminstonde inom media, som har en märklig syn på vem som är skurken i dödshotet mot Vilks och hur det bör hanteras.

Phu, tack Paulina för att du fortsätter att lyfta fram det trakiska i detta. Själv känner jag att jag sagt det jag vill säga, men att det tydligen behöver sägas igen och igen och igen.

Annonser