Inte ens SvT står på barnens sida när det gäller deras rätt till undervisning, inklusive rätten till simundervisning. Idag visade de ett inlägg där de framhöll det fruktansvärda i att reglerna skärpts när det gäller simkunskap. Underförstått ”Hur kan Sverige sätta så elaka regler så att de muslimska flickorna inte kommer att kunna få tillräckligt med poäng för högskolestudier?”

Reportern verkade anse att separat simundervisning för dessa flickor var en utmärkt lösning. Varför inte istället kräva att dessa flickor ska gå på den gemensamma simundervisningen. Vi gör inte dessa flickor någon tjänst när vi godkänner att de ska slippa viss undervisning. Vi gör inte ens deras föräldrar någon tjänst. Dagens system uppmuntrar snarare till att föräldrar ska efterfråga specialbehandling av sina barn, än att tillgodose att alla barn i sverige får en likvärdig utbildning. 

Redan idag sviker vi dessa barn i allt för hög grad, både när det gäller flickor och pojkar, se även När ska vi stå på barnens sida?, vilken innehåller skrämmande statistik från Lärarförbundet.

Annonser