Aktuellt visade den 15 November ett inslag från Gymnasiemässan i Stockholm, som vänder sig till blivande gymnasister.

Jag slutar visst aldrig att förvånas. Jag tog förgivet att fokus skulle vara: ”Vilken gymnasieutbildning behöver du för att på bästa sätt vara rustad inför morgondagens utmaningar och ändå kunna förverkliga dina drömmar.”. Men nej, fokus verkade i allt för hög grad handla om kortsiktiga morötter under gymnaisetiden; gratis dator, korta dagar, gratis semester om man gör det som förväntas …

Eller är detta det ultimata testet för att avgöra om dagens skolpedagogik har fungerat? Tanken är så vitt jag förstår att skolan vid tiden för val till gymnasiet ska ha lärt eleverna att läsa, söka information, ifrågasätta, se orsak och konsekvens, dra egna slutsatser och handla därefter, framförallt har man uppmuntrat ifrågasättandet av vuxnas erfarenhet och välvilja.

Lite väl spännande test i min mening.

Och vad ska vi med betyg till, om vi ändå hittat det ultimata sättet att sålla överlevarna i morgondagens samhälle?

Socialademokratiske skolarbetaren Alf Hjertströms artikel får tjäna som exempel på en framtisduppfattning som framförallt bygger på backspegeltittande, utan koppling till framtidens utmaningar.

Annonser