Abortsiffrorna ökar. ”Skräms inte om P-piller”, skriver Lena Marions , Överläkare vid kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Solna, i dagens SvD. Hon påtalar samtidigt sin förvåning över att sex- och samlevandsundervisning ändå inte är obligatorisk i svenska skolor.

Jag instämmer i att P-piller i media ges ett oförtjänt dåligt rykte. Eventuella negativa konsekvenser med P-piller måste alltid ställas mot de negativa konsekvenser en oönskad graviditet innebär, både fysiskt och psyksikt.

I den beräkningen verkar det som att de i dagsläget tyvärr även måste ta hänsyn till att vården inte har möjlighet att på ett tillfredsställande sätt ta emot dem, om de skulle bli oönskat gravida. Vilket i praktiken innebar att de tvingas göra abort betydligt senare i graviditeten än de själva önskade, med alla de risker som det innebär.

Hoppas dock att vården kommit i kapp med det senare problemet.

Annonser