Jane Austen EmmaHar nästan läst ur Jane Austens ”Emma”. Den ger en utmärkt insikt i hur lätt vi har för att tro att vi kan läsa andras tankar och veta deras avsikter.

Men något annat jag blev påmind om är hur mailens intåg i våra liv, återigen börjar likna det brevskrivande som var utbrett innan telefonens genomslag. Visserligen hade de en långsammare version, men jag har nog inte varit medveten om hur dessa brev, även om det bara hade en mottagare, sedan skickades runt bland de som borde få ta del av innehållet.

En i övrigt avstressande läsning, då åtminstonde jag direkt kom in i den tidens lugnare tempo.

Annonser