Var femte hushåll i Sverige har inte en enda sparad krona på banken (E24 2008-01-19).

Föga förvånande, eftersom vi i Sverige under lång tid haft ett rejält medborgerligt skyddsnät, där du egentligen kan agera oansvarigt hur många gånger som helst. Det betyder i sin tur att medborgarna varken känner ett stort behov av egna marginael, eller haft rimliga möjligheter att själva bygga upp ett skyddsnät (pga skattetrycket). 

Jag ser gärna att vuxna friska människor kan få återta en del av ansvaret för det egna syddsnätet. Frågan är hur man gör den växlingen på ett humant sätt.

Det där med att ge varje svensk en klumpsumma, i och med utförsäljningen av statliga företag kanske inte är en så dum ide´ändå? Under en övergångs period skulle pengarna till och med kunna vara bundna så att de enbart fick användas till investeringar i den egna individen, tex utbildning, friskvård, viss sjukvård, tandvård och synvård.

Om man införde det permanent så skulle det kunna vara så att man fick förfogande över summan från sin 18 års dag. Ett basskydd skulle ändå finnas parallellt och dessförinnan skulle vi ha det som nu, dvs barn-studiebidrag, fri grundskola, subventionerad sjukvård och läkemedel, samt att föräldrar har försörjnings- och betalningsansvar. 

Tål att funderas vidare på, eller hur?

Annonser