Love

Appropå Kds inställning till könsneutrala äktenskap, se dagens SvD

Låt staten stå för den juridiska delen av äktenskapet, och låt trossamfund stå för den symboliska delen. Staten bör tillåta könsneutrala äktenskap, medan det står varje trossamfund fritt att välsigna de de vill. Precis som det står varje par fritt att välja ett trossamfund som accepterar dem för de de är. (Har onekligen väldigt svårt att förstå de som vill ingå i någon grupp överhuvutaget, där något så grundläggande som ens personliga val av partner inte kan accepteras.)

Äktenskap, vad är det egentligen? Om vi börjar med den juridiska delen. Äktenskapet har en lång historia och kort kan det ses som ett sätt att trygga uppväxten för våra barn, speciellt innan dagens möjligheter med preventivmedel, faderskapstest, abort, barnbidrag, socialbidrag, vårdnadsbidrag, fri skolgång och subventionerad vård och läkemedel. Men i Sverige, här har vi redan ett regelverk som kräver att föräldrarna tar ett gemensamt ansvar, oberoende av de är/varit gifta eller ej. När det gäller ekonomin mellan parterna så kan man i dagens Sverige lösa det med andra typer av kontrakt. Med andra ord, i ett land som Sverige så får den juridiska delen av äktenskapet en ganska obetydlig roll. 

Den symboliska delen av äktenskapet. Att man lovar sin blivande äkta make/maka att dela livet med henne/honom, och att man gör det inför sina vänner, med sin gud som vittne, och att man sedan dessutom visar detta genom att bära en ring. I dagens Sverige har vi dessutom förmånen av att kunna välja att gifta oss av kärlek, även om vi tyvärr är allt för slapphänta mot barngifte och tvångsäktenskap. Äktenskapen i Sverige blir därför framförallt ett sätt att visa sin kärlek för sin partner, samt att visa för omvärlden att man älskar och är älskad. De som är troende vill naturligtvis även göra detta inför sin gud. Och eftersom vi har religionsfrihet så kan man antingen göra det hos något trossamfund som vill välsigna en, eller så kan man till och med starta ett eget samfund.

Så, eftersom vi lever i Sverige och det är här vi stiftar våra lagar, så …

… låt staten sköta juridiken utan att bry sig om kön, och låt de par som så vill, samkönade som olikkönade, visa sin kärlek på sitt sätt, i en egen cermoni, inför sin gud och/eller inför sina vänner.

Annonser