Maria-Pia Boethius skriver i SvD i dag, angående feministernas kontra männens skuld till allt ont i världen.

Jag anser att LouisP– Frihetspropaganda uttrycker det underbart, (och ser fram emot att under våren få läsa hennes bok i ämnet):

”Den dagen då alla slutar dela upp männskligheten i kön, då blir all feminism meningslös. Under tiden får feminister bråka med feminister så feminister slutar dela upp mänskligheten i kön.”

Avslutningsvis:

Jag önskar en framtid där vi i bedömningen av oss själva och andra inte ser till de saker vi ändå inte kan påverka, så som födelseplats, kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning och släkt. Utan ser till de valen som varje individ faktiskt kan göra, och som visar om du vill bidra till en bättre värld eller ej. Där vill jag premiera de som i sina val bidrar till en värld där vi lever i ömsesidig respekt och ödmjukeht inför oss själva och andra, vilket också innebär intolerans mot de intoleranta.

Ref: Tidigare inlägg av mig gällande samma SvD artikelserie Vi behöver varandra 

Annonser