Några av vår tids magiska ord: Rasism, Könsdiskriminering och Demokrati.

Rasist: Anklaga någon för att vara rasist och resultatet är givet. Ingen kommer att ifrågasätta sanningshalten i anklagelsen, utan direkt klassa personen som ond i alla avseenden. Följdaktigen har vi fått ett samhälle där skräcken för att bli anklagad har skapat oss just det samhälle som vi så frenetiskt försöker undvika. Ett samhälle där obekväma personer på ett smidigt sätt går att bli av med utan några närgångna frågor, samtidigt som viktiga förbättringsområden blir omöjliga att diskutera. Mindre hedervärda personer ges därmed fullt spelrum att utnyttja denna rädsla i egen vinning. En nyhetsartikel säger sällan hela sanningen, men visst verkat rasismanklagelserna mot Marge Aab Svensson (SvD idag) grunda sig på något helt annat än vad vi som tidningsläsare får ta del av. Tyvärr innebär detta att vi dessutom missar att ta itu med den rasism som faktiskt finns.

Könsdiskriminering: Ett annat ord som många gärna slår knut på sig själva för att undvika att bli anklagade för. I Sverige har vi könsneutral lagstiftning och våra barn har under lång tid uppmuntrats till att utveckla sig själva och snarare uppmuntrats till att bryta könsroller än att finna trygghet i den egna könsrollen. Jag är övertygad om att alla branscher mår bra av både kvinnliga och manliga influenser, men jag är mycket tveksam till att vi ska sträva efter 50/50 överallt. Enligt mig så finns det vissa typiska kvinnliga egenskaper och vissa typiska manliga egenskaper, och vissa yrken kräver egenskaper som oftast hittas hos kvinnor och vissa yrken kräver egenskaper som oftast hittas hos män. Inget konstigt med det. Det konstiga inträffar när vi blint stirrar på 50/50 målet. Tyvärr finns det fortfarande mindre hedervärda kvinnor som vill kollektivbestraffa dagens svenska män, för sådant som deras förfäder och andra män har gjort, samma kvinnor drar sig inte för att utnyttja skräcken för könsdiskriminering som träben. Märkligt nog är det dessutom samma kvinnor som motarbetar sina medsystrar som vill utveckla de typiska kvinnoyrkena, läs ”skola- omsorg-vård-tjänstesektorn”. Det är dags att flytta fokus, och inte längre låta oss skrämmas av könsdiskrimineringsspöket.

Demokrati: Allt möjligt verkar kunna rymmas ”i demokratins namn”. Så om du bara kan kasta in ordet demokrati lite här och var så kan du lättare undvika följdfrågor. För alla måste ju ha demokrati som mål. Medlen för att nå demokrati, eller vad det verkliga målet är, verkar vi inte behöva diskutera. Här kommer Maslows behovspyramid väl till pass. Jag tror att det största misstag som vi i västvärlden gör är att vi tar så många saker i vår egen tillvaro för given, att vi glömmer att dessa inte är givna i många av de oroliga länder där vi ensidigt förespråkar att demokrati införs. Men var är diskussionen om uppbyggnaden av rättsväsen, skolväsen, hälso och sjukvård, infrastruktur, tillgång till mat och vatten. Och vilket ekonomiskt system som passar bäst under uppbyggnaden? Förutsättningen för demokrati är dessutom att väljarna har en rimlig chans att avgöra sanningshalten i valbudskapen och trovärdigheten i att de infrias. För detta krävs en viss baskunskap som många i dessa länder saknar, samt tillgång till information.

Så, nästa gång du stöter på orden rasism, könsdiskriminering eller demokrati, lägg till lite extra kritiskt tänkande.

Annonser