Regeringen föreslår att den invandrare som vill ta hit sina släktingar först ska kunna visa att de har en regelbunden inkomst samt bostad. Mycket rimligt enligt mig. Och sist jag tittade så instämde även 91% av SvD läsarna.

Världen är orättvis. Men det är naivt att tro att det effektivaste sättet att lösa dessa orättvisor är att låta alla som det är synd om komma och bo hos oss, utan urskiljning. För även om Kalle Larsson (SvD idag samt Aktuellt idag) anser att alla i världen har lika stor rätt att bo i Sverige, som de svenska medborgarna, så verkar inte de svenska medborgarna instämma. Och det är ju trots allt vad de svenska medborgarna och våra invandrare tycker, som till syvende och sist avgör slutresultatet. Inte vad Kalle Larsson tycker. Tyvärr verkar han ändå vilja utnämna sig själv till diktator, för att därmed kunna hålla dörren vid öppen.

Jag förutsätter att han är konsekvent och håller sin egen dörr öppen, utan urskiljning. Så;

– Välkommen hem till Kalle Larsson, du behöver inte ringa och förvaran om varken mat, kläder eller sängplats innan!

Annonser