Sveriges kvinnofrågor – Cyckelställsfrågor. Och då menar jag inte att alla svenska kvinnofrågor är cyckelställsfrågor, utan att de frågor som dominerar debatten är cyckelställsfrågor.

Idag på Internationella kvinnodagen förfäras tex Annina Rabe (SvD) över att tv-programmen är så könsuppdelade. Pär Ström gör den märkliga kommpingen med att mans- respektive kvinnoyrken skulle vara något negativt. Och den nyliga cykelställsfrågan om 50/50 för VAD-dagar. Men det finns även de som har lyft blicken och ser på frågan ur ett sundare perspektiv, dvs att vi verkligen har de stora och viktiga pusselbitarna på plats. För att citera några väl valda svar ur SvD idag, på frågan ”Vad är det bästa respektive det sämsta med att vara kvinna i Sverige idag?”:

Det absolut bästa är att det finns en infrastruktur som gör att det är möjligt att ha barn och samtidigt utveckla sin karriär och sig själv. Att det finns dagis, föräldrapenning och andra hjälpmedel för att klara av familjelivet parallellt med en karriär. Det sämsta vill jag helst inte peka ut, jag tror att det farligaste man kan göra som kvinna är att se sig själv som offer, då ser jag hellre till fördelarna./ Anita Steen

Det bästa är att jag och mina manliga medmänniskor är lika inför lagen. Att jag lever i ett land där staten anser sig skyldig att skydda mig mot förtryck på grund av min religion, åsikt, kön eller sexuella läggning. Det sämsta är kulturrelativismen, att det fortfarande pågår förtryck av kvinnor i kulturer och religioners namn./ Dilsa Demirbag-Sten

Pusselbitar vi däremot ännu inte lyckats få på plats är sådana som Nyamko Sabuni tar upp i sin bok ”Flickorna vi sviker – Om hederskultur i Sverige”, vilken i media har fått oförtjänt lite uppmärksamhet, även om frågorna poppar upp nu och då. Kanske var det punkt 5 i hennes tio frihetsförslag som tog fokus från de övriga frågorna. Jag instämmer i att punkt 5 är svår, men det hindrar inte att de övriga nio punkterna kan införas. Tio frihetsförslag för flickor från hederskulturer:

 1. Inför begreppet hedersvåld i brottsbalken
 2. Stoppa offentlig finansiering av de religösa skolorna
 3. Inför en 15-årsgräns för slöja
 4. Inför en 18-årsgräns i lagen med förbud mot kvinnlig könsstympning
 5. Inför obligatoriska gynekologiska undersökningar på flickor
 6. Senarelägg och förläng preskriptionstiden vid könsstympning
 7. Mödomskontroller ska aldrig tillåtas
 8. Kriminalisera barn- och tvångsäktenskap
 9. Inför en snävare definition på arrangerade äktenskap i utlänningslagen
 10. Inför en övre gräns för hemgift/brudgåva.

Men över till kvinnans situation i världen. Där ser det definitivt inte lika ljust ut. Så vad kan då ett litet land som Sverige göra? Framförallt kan vi föregå med gott exempel, se de två citaten innan. Och vi kan verka för att alla männsikor på jorden ska få den respekt de har rätt till, att de ska ges utbildning och ett socialt skyddsnät, att rättsväsenet inte ska göra skillnad på kön, etnicitet, klass osv osv. Men eftersom det idag är interantionella kvinnodagen vill jag dessutom passa på att lyfta fram ”Läkare utan gränser”:s uppgifter om kvinnlig ohälsa, vilket med all önskvärd tydlighet visar behovet av ökad sexualkunskap, minskade våldtäckter, upphörande av könsstympning, samt fri abort:

 •  Varje minut dör en kvinna tillföljd av grviditet eller förlossning. I utvecklingsländerna är mödrarelaterad dödlighet den främsta dödsorsaken bland kvinnor i fertil ålder.
 • 19 av 20 länder med den högsta mödradödligheten ligger i Afrika söder om Sahara. Undantaget är Afghanistan.
 • Andelen förkossningar i närvaro av utbildad hälsopersonal är 61 procent globalt sett.
 • De vanligaste mödrarelaterade dödsorsakerna är: blödningar, infektioner, havandeskapsförgiftning, osäkra aborter, utdragna förlossningar.
 • Minst 2 miljoner kvinnor lider av vagina fistula , som beror på sexuellt våld eller komplicerad förlossning och leder till att underlivet spricker och kvinnan inte längre kan hantera avföring eller urin. Kallas också ”social död” och leder oftast till att de stöts ut ur samhället.
 • Malaria i samband med graviditeten. Leder till försämrat immunförsvar och risk för missfall.
 • Hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar
 • Könsstympning
 • Sexuellt våld

Och sist men inte minst, visst är många av problemen ovan ett symptom på mäns förtryck mot kvinnor. Vissa röster verkar tro att lösningen är att göra alla män till kvinnor. Jag tror istället att det är mer realsitiskt och verkningsfullt att uppmuntra männens försvararroll. För ja, vi är olika, och ja, vi kompletterar varandra, både kvinnliga kvinnor, manliga män, kvinnliga män och manliga kvinnor.

Love

Annonser