Målet för Forum för levande historia verkar vara; Ökad tolerans. Fast de hoppar smidigt över vad det är vi ska tollerera. Av artikeln Svårt hitta rätta vägen för fostran till tolerans verkar det snarast som att våra barn och ungdomar ska fostras till att vara toleranta mot allt, utan urskiljning.

De verkar urskiljningslöst påpeka hur intollerans har lett till lidande. Men är inte det en lite väl svartvit och naiv förklaring på världen och dess historia?

En knäppskalle gör sällan någon skada, det är de som väljer att tollerera eller inte tollerera dennes ”knäppheter” som avgör hur stora skadorna blir.

Nej, lär våra barn och ungdomar att livet består av fler nyanser än svart och vitt, och hur de kan medverka till att vi genom intollerans mot de intolleranta går mot de ljusare färgerna på skalan.

Annonser