Det är ofattbart, och det bör vara ofattbart. Jag tänker på vuxnas grymmhet mot barn, och just nu specifikt på Engla och de barn i sexindustrin som Somaly Mam vittnar om. Somaly Mam var själv en del av sexhandeln, tills hon ansågs förbrukad. Nu kämpar hon för att befria barn från prostitution, och möter kraftigt motstånd från de som själva tjänar pengar på barnprostitutionen.

Jag instämmer i hennes oförståelse för hur även utbildade ”upplysta” män (det är oftast män) både uppmuntrar och begår dessa ofattbara grymheter.

Samtidigt antar jag att vi ändå bör försöka förstå varför inte enbart kunskap räcker för att få ett slut. Vi kan behöva förstå för att kunna förhindra att fler barn går samma grymma öde till mötes.

Visst, när det gäller de ”upplysta” så har säkert flera av förövarna själva blivit skadade i sin barndom, men det är ändå inget som rättfärdigar att de i sin tur ger sig på nya offer istället för att ge sig på förövarna.

Annonser