Per Gudmundson frågar sig i dagens SvD: Behövs integrationspolitiken?

Han påpekar att en fungerande arbetsmarknad och en växande jobbgenererande ekonomi är förutsättningar och att det som idag kallas integrationspolitik sköts bättre av ett effektivt civilsamhälle. 

Jag kan inte mer än instämma, och vill hävda att det samma gäller jämstäldhetspolitiken (man-kvinna). I Sverige har vi dels en lagstiftning som är köns- och etnicitetsneutral, dels en befolkning som, enligt mig, i tillräckligt hög grad ser till individers egenskaper istället för icke påverkbara faktorer så som kön och etnicitet.

Många protesterar säkert, men det jag vill framhålla är att dessa två faktorer är tillräckligt starka för att nu låtas verka på egen hand, utan att störas av särbehandling av, som vissa hävdar, missgynnade grupper.

Jag tror att många bygger sin syn på hur dessa frågor ska hanteras, snarare på historik och situationen i övriga världen, än på hur det faktiskt ser ut i Sverige idag.

Så: Fram för en jobbgenererande politik, det tjänar vi alla på!

Annonser