Inte för att Burmas regim visas speciellt stora tecken på humanitet innan. Så jag antar att Burmaregimens val att nu stänga ute hjälporganisationer borde kanske inte komma som någon överaskning. Tyvärr är det nog även så att det ligger mycket i spekulationen Att det delvis beror på att regimen vill försäkra sig om en vinst i dagens val. (SvD).

Mugabe är en annan herre som är fullkomligt likgiltig för vilka konsekvenser hans handlingar får för andra människor. Även där är det just nu valfrågan som står i fokus. (SvD).

Filmen Speer and Hitler – The Devils Architect visar hur två personer, med drömmar om storhet och skönhet, tar till alla medel som står i deras makt för att förverkliga dessa drömmar, utan minsta reflektion över, eller åtminstonde hänsynstagande till, de drömmar de samtidigt krossade hos andra. Till exempel att kasta ut alla judar ur Berlin, för att deras lägenheter skulle kunna användas av de övriga Berlinare som var tvungna att tvångsflytta för att ge plats åt Speer och Hitlers byggnationsdrömmar. Och dessa herrar som i övrigt var så väl medvetna av symbolikens makt och utnyttjade den till fullo, självklart visste de vilka signaler de skickade ut redan då.

Tyvärr finns det allt för många ytterligare exempel på människor som vill förverkliga sina egna drömmar på andras bekostnad, även om det skiljer sig vilka möjligheter de ges.

Annonser