Lycka – ett glatt och förnöjsamt liv  Det är Sonja Lyubomirskys definition av lycka, och är en definition så god som någon.

Hon har studerat vad som gör oss lyckliga (fokus på oss i väst). Lite citat ur DN:

personer som föds sociala, aktiva, stabila, hårt arbetande och plikttrogna redan från början är bättre rustade för lycka. Enligt Timothy Bates är detta också förklaringen till ett annat mönster som forskarna länge har sett: den nivå av lycka som människor prickar in sig själva på tenderar att förbli ganska konstant under livet.

Övriga 40 procent i diagrammet hänför hon till individens eget beteende.- En stor procentsats styr du själv över. Det betyder att det spelar roll hur du uppför dig och hur du väljer att agera, säger Sonja Lyubomirsky.

I sina experiment kan hon visa att den ärftliga läggningen för ett lyckligt liv går att påverka. Det mesta har att göra med tre nyckelbegrepp: vänlighet, tacksamhet och optimism.

 

– Det är ungefär som med vikten. Vissa måste jobba lite hårdare än andra för att hålla den vikt de vill ha, säger hon.

– Det är ungefär som med vikten. Vissa måste jobba lite hårdare än andra för att hålla den vikt de vill ha, säger hon.

Annonser