Dick Erixson kommenterar en ny studie som visar att ”Borgliga lyckligare än vänstersympatisörer”:

Oavsett civilstånd, inkompst eller religös tillhörighet är högersympatiserande personer mer nöjda och känner större tillredsställelse med livet än vänstersympatisörerna.

Tja, bekräftar väl bara det vi alla visste 🙂

Att i grunden positiva människor lever efter mottot ”Jag kan” och därför tilltalas av den borgerliga politiken, medan personer som inte är fullt så positiva allt oftare ser sig som missgynnade och därmed snarare lever efter mottot ”Vill ha”, utan någon större fundering över hur det ska skapas.

Stämmer enligt mig väl med studien som jag nämnde i ”Lycka – Ett glatt och förnöjsamt liv”. 

Avslutar med att påminna om Ayn Rands intressanta frågeställning om vad som händer när man styr efter mottot att bidra efter förmåga och få efter behov, i Och Världen Skälvde. Mycket rekommenderbar även om jag inte alls håller med om allt.)

Annonser