Oscar Swartz skriver ett intressant inlägg i FRA debatten i dagens SvD, och jag instämmer i hans frågeställningar.

Jag har tyvärr inte följt hela FRA debatten, men skräms vid tanken på hur vi härmed underlättar för ett missbruk av all den data som vi här talar om.

Bild av Attila

Kanske är jag naiv, men jag är tämligen komfortabel med att dagens makthavare, och de som kommer att kunna komma åt datat kommer att hantera det något så när så som den nuvarande lagen säger.  Men …

  • Är det verkligen värt den extremt förhöjda risken för datamissbruk? Av behöriga som överskrider sina befogenheter. Av obehöriga som hackar sig in. Samt ökad risk att man stegvis ger mer och mer lagliga befogenheter.
  • Är det värt att vi som medborgare ska börja fundera en extra gång över vad vi skriver, och börja få en smygande misstänksamhet mellan oss?
  • Vilka signaler skickar vi till de länder som redan missbrukar denna typ av datainsamling? Säger vi: Nej ni som är så elaka får inte göra såhär, däremot vi som är så goda och enbart jagar bad guys vi får däremot göra såhär …

Och sist men inte minst:

  • Vad är det vi vill försvara? Är det inte just vår möjlighet att få tänka och kommunisera fritt … Vi får akta oss så att vi inte själva inför det som vi tror att vi försöker skydda oss mot.

Fler frågor än svar, men en viktig fråga att disskutera. För visst finner jag även trygghet i att veta att vi har en bra underrättelsetjänst. Så länge de är på min sida … 🙂

Kanske sommaren kan ge fler tillfällen till diskussioner om detta.

Annonser